Afbraak grafmonumenten

Soms geven rechthebbenden aan dat men de grafrechten niet meer wil laten verlengen, deze vervallen dan aan de beheerder waarna meestal afbraak van het grafmonument volgt. Een andere reden is de staat van onderhoud. Beheerders geven dan, na een rechthebbenden onderzoek, opdracht tot verwijdering van het grafmonument. Na afbraak van de vervallen grafmonumenten verbetert het aanzien van dat deel van de begraafplaats aanzienlijk. 

 

De onder de grafmonumenten gelegen graven blijven onaangeroerd. Deze worden meestal op een later tijdstip geruimd en opnieuw in gebruik genomen.

 

Neem contact met ons op

  • Bezoekadres
    Meenteweg 10
    9625 TD, Overschild

    T 06 - 50 85 83 90
  • E-mail
    mail onsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.