Renovatie en restauratie

Het reinigen, restaureren of renoveren van grafmonumenten en herinneringsmonumenten is een bijzondere discipline binnen de Natuursteensector. Monumenta Graveniers beschikt over de benodigde vakkennis en technieken om deze secure werkzaamheden geheel naar wens en professioneel uit te voeren. Belangrijk hierbij is dat voor aanvang van de werkzaamheden een juiste aanpak wordt ontwikkeld. Een monument reinigen of juist niet? Ons uitgangspunt is dat de oorspronkelijke uitstraling zoveel mogelijk behouden mag blijven. Dit doet ook recht aan het ambachtelijk werk van de oude Steenhouwers. Monumenten verweren in de loop der jaren, goed onderhoud is dan ook noodzakelijk.

Externe factoren zoals het weer, wildgroei beplanting of verzakking hebben veel invloed op de staat van het monument waardoor breuk ontstaat of vervolgschade. Dankzij het toepassen van de juiste technieken kunnen we het monument bijna altijd in oude staat herstellen. Vaak begint dit door herstel van de fundatie en constructie. Gebroken delen kunnen opnieuw gemaakt en gesteld worden. Ook is het mogelijk om de soms waardevolle, originele, delen door middel van verlijming te behouden. Verweerde, niet leesbare teksten pakken we vakkundig aan en worden opnieuw gelakt. Hoewel we hier terughoudend in zijn kunnen inwendige inscripties opnieuw gehakt worden. Tot slot dragen we zorg voor de afwerking van het monument en de directe omgeving, waardoor een waardig geheel ontstaat. Meer weten over de mogelijkheden voor het onderhoud? 

Neem contact met ons op

  • Bezoekadres
    Meenteweg 10
    9625 TD, Overschild

    T 06 - 50 85 83 90
  • E-mail
    mail onsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.